În data de 14 aprilie 2023, Parlamentul European a adoptat în unanimitate Regulamentul MiCA (Markets in Crypto-assets), care stabilește norme comune pentru emitenții și furnizorii de servicii de criptoactive în Uniunea Europeană. Acesta este primul cadru de reglementare de acest tip din lume și are ca scop să protejeze investitorii, să asigure stabilitatea financiară și să promoveze inovarea în domeniul finanțelor digitale.

Ce sunt criptoactivele și de ce au nevoie de reglementare?

Criptoactivele sunt active digitale care folosesc tehnologia criptografică pentru a genera, stoca și transfera valoare. Ele includ monedele virtuale, cum ar fi bitcoin, ethereum sau dogecoin, dar și alte tipuri de active, cum ar fi tokenurile de utilitate sau tokenurile de securitate, care reprezintă drepturi sau pretenții asupra unor bunuri sau servicii.

Criptoactivele prezintă o serie de riscuri pentru investitori și pentru sistemul financiar, cum ar fi volatilitatea ridicată, lipsa transparenței, frauda, spălarea banilor sau finanțarea terorismului. De asemenea, ele pot avea un impact negativ asupra mediului, datorită consumului mare de energie al unor mecanisme de consens, cum ar fi dovada muncii.

Până acum, nu exista o reglementare specifică la nivelul UE pentru criptoactive, ci doar o serie de norme naționale diferite sau chiar inexistente în unele state membre. Acest lucru crea incertitudine juridică și inechitate pentru operatorii economici și consumatori din acest sector.

Ce prevede Regulamentul MiCA?

Regulamentul MiCA introduce o definiție comună și o clasificare a criptoactivelor în funcție de caracteristicile lor. Astfel, se disting patru categorii principale:

  • criptoactive negarantate: acestea sunt monedele virtuale care nu sunt garantate sau susținute de nicio entitate sau activ real și care nu au nicio valoare intrinsecă;
  • criptoactive garantate: acestea sunt monedele virtuale care sunt garantate sau susținute de o entitate sau un activ real, cum ar fi aurul, euro sau dolarul;
  • criptoactive referențiate la active: acestea sunt tokenuri care reprezintă drepturi sau pretenții asupra unor active subiacente, cum ar fi acțiuni, obligațiuni sau imobiliare;
  • e-money tokens: acestea sunt tokenuri care reprezintă o creanță monetară asupra emitentului și care pot fi utilizate ca mijloc de plată.

Regulamentul MiCA stabilește cerințe specifice pentru fiecare categorie de criptoactive în ceea ce privește autorizarea, supravegherea, transparența și responsabilitatea emitenților și furnizorilor de servicii. De exemplu:

  • emitenții de criptoactive negarantate vor trebui să publice un prospect simplificat cu informații esențiale despre oferta lor și să se înregistreze la autoritatea competentă din statul membru în care își au sediul;
  • emitenții de criptoactive garantate vor trebui să obțină o autorizație prealabilă din partea autorității competente și să respecte cerințe mai stricte privind garanțiile, rezervele și auditurile;

Regulamentul MiCA urmărește să creeze un mediu favorabil pentru inovare și concurență în domeniul activelor criptografice, dar și să asigure un nivel ridicat de siguranță și integritate a piețelor financiare. Prin adoptarea acestui regulament, Uniunea Europeană devine una dintre primele jurisdicții care oferă o reglementare cuprinzătoare și coerentă pentru acest domeniu în plină dezvoltare.

Articolul precedentBitcoin și reglementarea guvernamentală
Articolul următorBrave Browser: Viteză, Securitate, Privatizare.

Lasă un răspuns